Gmina na czasie!

Gmina na czasie!

„Gmina na czasie” to  projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, którego celem jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu gminy działając samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową mogą ubiegać się o granty na realizację mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do swoich mieszkańców.

Fundacja MyDbamy.pl w partnerstwie z gminami Białe Błota oraz Dąbrowa uzyskała granty na prowadzenie zajęć komputerowych w obu gminach!

Zajęcia komputerowe trwają 12 godzin (2 dni po 6 godzin lub 3 dni po 4 godziny).

Zapewniamy poczęstunek oraz certyfikat dla osób, które ukończą szkolenie.

 

Więcej informacji oraz zapisy:

tel. 607077383

e-mail: koordynator@mydbamy.pl