Szkolenia komputerowe w gminie Dąbrowa

Szkolenia komputerowe w gminie Dąbrowa

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe!

 

Gmina Dąbrowa w partnerstwie z Fundacją MyDbamy.pl realizuje mikroprojekt “Dąbrowa – gmina na czasie”. W ramach projektu zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych.

Dla kogo?

  •  dla osób, które ukończyły 25 rok życia oraz nie przekroczyły wieku 75 lat
  •  mieszkają lub są zameldowane na terenie gminy Dąbrowa
  • mieszkają lub są zameldowane w innej gminie i nie uczestniczyły w takich samych szkoleniach

Tematy szkoleń:

  1. Rodzic w Internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Rolnik w Internecie
  4. Moje finanse i transakcje w sieci
  5. Działam w sieciach społecznościowych
  6. Tworzę własną stronę internetową (blog)

 

Szkolenia będą się obywać w szkołach w Dąbrowie i w Szczepanowie.

Zajęcia trwają 12 godzin (2 dni po 6 godzin lub 3 dni po 4 godziny).

Zapewniamy poczęstunek oraz certyfikat dla osób, które ukończą szkolenie.

 

Więcej informacji oraz zapisy:

tel. 607077383

e-mail: koordynator@mydbamy.pl

 

Naucz się korzystać z możliwości Internetu!

 

Mikroprojekt uzyskał dofinansowanie w projekcie „Gmina na czasie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”