My o to zadbamy

Kilka słów o naszej fundacji.

Inspirujemy mieszkanki i mieszkańców do brania spraw we własne ręce!

Nasza Wizja

 

Fundacja MyDbamy.pl to organizacja pozarządowa, która wspiera społeczność lokalną w dbaniu o dobro wspólne.

Wspomagamy samorządy w realizacji ich zadań statutowych.

Wzmacniamy stowarzyszenia, fundacje oraz inne grupy formalne i nieformalne w działaniach prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej.

 

My o to zadbamy!

 

Pozyskamy dofinansowanie dla Twojej inicjatywy.

Wymienimy doświadczenia z zaprzyjaźnionymi podmiotami.

Zainicjujemy współpracę z instytucjami mającymi podobne cele.

Zorganizujemy szkolenie, warsztat, seminarium czy konferencję, żebyś dowiedział/a się więcej!

Projekty zrealizowane

Zobacz projekty zrealizowane

Projekty trwające

Zobacz projekty trwające

Skontaktuj się z nami

+48 607 077 383

biuro@mydbamy.pl

ul. Dubienka 2 Inowrocław