Od początku działalności fundacji naszym celem było wspieranie różnego typu inicjatyw społecznych dążących do popraw jakości życia lokalnych społeczności. Wiemy jak wiele dobra może powstać na styku przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i aktywnych obywateli, którym po prostu zależy na wspólnym dobru.

Dlatego Jednym z projektów własnych naszej Fundacji jest internetowa platforma służąca do zgłaszania wszelkiego typu “usterek” w przestrzeni publicznej. Chcemy, że to narzędzie przyczyniło się zarówno do poprawy jakości przestrzeni, która nas otacza, jak również rozwoju postaw obywatelskich i zaangażowania mieszkańców.

Szczegóły wkrótce.