Platforma internetowa “My Dbamy!”

Platforma internetowa “My Dbamy!”

Od początku działalności fundacji naszym celem było wspieranie różnego typu inicjatyw społecznych dążących do popraw jakości życia lokalnych społeczności. Wiemy jak wiele dobra może powstać na styku przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i aktywnych...