Miło nam poinformować, że wraz ze Spółdzielnią Socjalną “Iskra” realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”.

łównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze Miasta i Gminy Sztum dla 131 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru Miasta i Gminy Sztum.  Jest on realizowany od kwietnia 2018 r. do czerwca 2020 r.. Beneficjenci skorzystają z szerokiego wachlarza usług, co pozwoli na zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Rodzinom w ramach projektu oferowane jest wsparcie w formie m.in. punktu konsultacyjnego, warsztatów dla rodziców, asystenta rodziny, animatora społecznego, rodziny wspierającej, półkolonii dla dzieci itp.

W ramach projektu zwiększona zostanie również liczba miejsc pobytu w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Czerninie, natomiast obecnym uczestnikom ośrodka powiększony zostanie zakres wsparcia.

Seniorzy uczestniczący w projekcie objęci zostaną kompleksowym wsparciem w środowisku w formie usług opiekuńczych oraz usług Telemedycyny. Osoby z niepełnosprawnościami objęte zostaną wsparciem asystenta osobistego, a także wsparciem w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Jednocześnie seniorzy i osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z wolontariatu, a także indywidualnych porad w punkcie konsultacyjnym. W ramach projektu zrealizowane zostaną także szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych oraz osób opiekujących się osobami niesamodzielnymi na potrzeby opieki.